På Twitter finns (eller fanns, vem vet) en grej som heter . Vad säger ni om att börja med det här också? Ska vi prova nästa fredag? Vad tycker ni?

Follow

@rgggn Ja gärna! En av mina favoritsaker med twitter!

· · Tootle for Mastodon · 1 · 1 · 1

@hund @rgggn Man delar med sig av sin favoritlyrik helt enkelt :)

@MrsOstberg @rgggn Åhå. Med tanke på vad jag lyssnar på kan du bli ganska intressant. :P

@hund @rgggn Det är lite det som är grejen, man får olika personers input och får ta del av texter man i vanliga fall kanske aldrig skulle läst :)

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!