Hur kommer @svenskakyrkan@twitter.com att ställa sig i frågorna kring kalhyggen och skogsskövling nu efter ursäkten till samerna? Kommer mer skog att sparas och minskar kravet på ekonomisk avkastning eller blir det business as usual?

Samiska folket får en välförtjänt ursäkt från @svenskakyrkan@twitter.com. Vilken är nästa institution att ställa sig i biktbåset? @socialdemokrat@twitter.com @moderaterna@twitter.com eller staten.

svenskakyrkan.se/samiska/ursak

Ligger mycket i vad skribenten lyfter. Viktigast är den sista punkten, Norrland behöver ett skattesystem som rättfärdigar exploateringen av vår natur och miljö.

vk.se/2021-11-03/debatt-norrla

RT @Matsthepoet@twitter.com

Hörde det först från renskötare i Ammarnästrakten. Folk är förbannade här, sa han. Det har gått för långt. Det är bara nån enstaka maskinförare eller lastbilschaufför som tycker det här är ok.
”Skogsbolag hugger skogar yngre än regelverket tillåter” | SVT svt.se/nyheter/vetenskap/unga-

🐦🔗: twitter.com/Matsthepoet/status

RT @leif_oster@twitter.com

Nu finns @svtvetenskap@twitter.com tre avslutande program att se på SVTplay

Hoppas att efterdebatten handlar om den övergripande frågan; Hur kan vi utveckla dagens brukande av skogen till något som är bättre än idag - ett brukande som kan accepteras av de flesta?

svtplay.se/video/32518259/vete

🐦🔗: twitter.com/leif_oster/status/

RT @leif_oster@twitter.com

Debatten om alternativ till dagens skogsbruk fortsätter.

Läsvärd replik i @SvDDebatt@twitter.com

"Att jämföra med så kallad blädning från förra århundradets skogsbruk är förbryllande och irrelevant."

svd.se/hyggesfritt-ar-det-nya- via @SvD@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/leif_oster/status/

Flytta verksamheten till en annan kommun, då blöder en mindre och byggkostnaden sänks.

Hur gick det med utlokaliseringarna av fler myndigheter @socialdemokrat@twitter.com?

svt.se/nyheter/inrikes/skr-byg

Fint att EU steppar in och löser något Sverige för oförmögna att hantera själva - en vettigare skogspolitik - där vi i Skogslänen slipper bo granne med bl.a. Sveaskogs (statens) omättliga hunger på vinst.

svt.se/nyheter/inrikes/skogsst

RT @anders_laggar@twitter.com

@leif_oster@twitter.com @AndersWijkman@twitter.com Stockholms kommun är 18800 hektar stort, och Sverige cirka 45000000 hektar. Så 20000 hektar som avverkas per år är ju inte mycket. Och en föryngrad skog tar upp betydligt mer koldioxid än en fullvuxen skog. Så vad är problemet?

🐦🔗: twitter.com/anders_laggar/stat

Norrland levererar. ”Snart” kommer återbäringen för alla år av uppoffringar.

RT @Anders_Lindberg@twitter.com

”Mineraler drog in 47 miljarder netto i fjol, lika mycket som hela fordonsindustrin. Skog och malm svarade alltså för ett överskott på över 150 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Sveriges samlade nettoexport på 195 miljarder.” twitter.com/johanbruce71/statu

🐦🔗: twitter.com/Anders_Lindberg/st

Show older
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!