Norrland levererar. ”Snart” kommer återbäringen för alla år av uppoffringar.

RT @Anders_Lindberg@twitter.com

”Mineraler drog in 47 miljarder netto i fjol, lika mycket som hela fordonsindustrin. Skog och malm svarade alltså för ett överskott på över 150 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Sveriges samlade nettoexport på 195 miljarder.” twitter.com/johanbruce71/statu

🐦🔗: twitter.com/Anders_Lindberg/st

Kloka ord. Sverige måste göra upp med sitt Norrlandsberoende.

RT @AckermannMalin@twitter.com

Norrland kan inte rädda hela Sverige aftonbladet.se/a/nAm3Rn
Där satt den! 👏👏👏

🐦🔗: twitter.com/AckermannMalin/sta

RT @Ibra_official@twitter.com

Det som fått mig att investera och vara i Offerdal är en storslagen fjällnära natur. Jag ifrågasätter klokskapen i att förstöra denna fina natur med en storskalig vindkraftsindustri”.

🐦🔗: twitter.com/Ibra_official/stat

Aftonbladet gör en artikelserie om klimatet och exploateringen av resurser för hållbar omställningen.

Norrlands roll är att agera fortsätta agera producent. Vinsterna, de hamnar på annat håll.

aftonbladet.se/nyheter/a/oAw72

När staten, politiken, kapitalismen, socialismen och liberalismen sviker.

Dyrast räntor i Norrlands inland och självklart högst skattetryck samt dyrast varor. Husen är billiga, en kan börja undra varför.

aftonbladet.se/minekonomi/a/pA

RT @marianiemihyvaa@twitter.com

Gällivare/Gävle, whatever, det är ju ändå i Norrland 🤷🏻‍♀️

🐦🔗: twitter.com/marianiemihyvaa/st

Vi vill ha kvar urskog. 🌲

Bra att @sveaskog@twitter.com backar i frågan.
I framtiden sänk era avkastningskrav i framtiden. Det är orimligt att Norrland ska vara sämst i världen på urskog.

Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!