Follow

Oroväckande. Undrar om det kommer bli snöbollseffekt på det här också...

Thousands of servers infected with new Lilocked (Lilu) ransomware | ZDNet
zdnet.com/article/thousands-of

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!