jonarvid boosted
jonarvid boosted
jonarvid boosted

I am totally sold on the app Briar. It is what Anom claimed to be.

Briar functions locally over Bluetooth or your LAN, but remotely it uses the Tor network for infrastructure.

Which means it has no infrastructure of its own. It also means you cannot receive messages if you're offline, since there is no one to buffer them for you.

It also means #briar draws more battery for having a #Tor tunnel running in the background.

And of course it's 100% #foss with #e2ee.

#security #privacy

jonarvid boosted
jonarvid boosted

"Facebook (har) censurerat postningar och avfärdat påståenden som eventuellt är korrekta. Vilket skett med sedvanlig tvärsäkerhet och arrogans – och utan möjlighet till överprövning."
femtejuli.se/2021/05/28/facebo

jonarvid boosted

@jonarvid

"Opposition mot massövervakning lyser med sin frånvaro"

"Flera av våra folkvalda vill uppenbarligen låta avlyssna befolkningen utan konkret brottsmisstanke och utan domstolsbeslut, och är därmed beredda att lämna de grundläggande fundamenten för demokratisk rättsskipning.
[...]
Att det för närvarande inte heller finns någon tydlig opposition som tar strid mot denna riktning i riksdagen är oroande – vi är långt ifrån 2008 års häftiga debatt om FRA-lagen."

bahnhof.se/press/press-release

"Vilka blir konsekvenserna när vi vet att alla våra meddelanden som rör familje- eller arbetsfrågor kommer att avkrypteras och granskas i jakt på något misstänkt? Hur skall visselblåsare kunna kontakta journalister utan att staten får tillgång till innehållet i deras kommunikationer? Tänk om algoritmerna misstolkar en vanlig sexchat mellan samtyckande vuxna. Skall man inte kunna kommunicera med sin doktor eller terapeut utan att få allt granskat?"

femtejuli.se/2021/05/18/eus-sa

jonarvid boosted
jonarvid boosted

Fuck Proprietary Skills

People don't learn how to program, but learn how to S3 or EC2, people don't learn how to illustrate but how to Photoshop, or how to C4D. "Oh, I couldn't possibly make music without Ableton.." This is sad.

"17 områden där EU vill bygga ut övervakning, kontroll och censur

Massor av internet-och IT-relaterad lagstiftning har redan klubbats eller är på väg genom EU-apparaten. Det är så mycket att det blir svårt att få en överblick. Låt oss därför ge en ögonblicksbild av vad som är att vänta under den innevarande europeiska mandatperioden (2019-24)."

femtejuli.se/2021/05/07/17-omr

"The Instagram ads Facebook won't show you [...] They collect everything they can from FB, Instagram, and WhatsApp in order to sell visibility into people and their lives."

signal.org/blog/the-instagram-

Det handlar om stark övertygelse om upplevda - eller inbillade - effekter, starka känslor och massvis med pengar! Precis som i många andra religiösa rörelser. 😉

Show thread
jonarvid boosted

Perhaps one of our most important blog post’s ever. A long and important read about how the foundations of democracy, with inalienable rights and freedoms, has been replaced by “control and surveillance”. Or as we call it; (L)awful interception. mullvad.net/blog/2021/4/22/law

#privacy

Det kan vara känsligt att granska och ifrågasätta religion. I synnerhet har jag upplevt det i nära relationer, när jag har försökt ifrågasätta trossatser och sakramentshandlingar (som dessutom kostar mycket pengar).

Men här är ett exempel på när man har vågat sig på att granska på ett vetenskapligt sätt: svtplay.se/sanningen-om-hudvar

jonarvid boosted

Första avsnittet för säsongen släpps om 24 timmar 🎉 ❤️ 👌

Vad blir titeln? 🤨

Idag har både Douglas Adams och Arthur Dent namnsdag.

jonarvid boosted
:boost_ok: :ablobcatwave: Please boost this post if you would like the EFF to join the fediverse. :ablobcatbongo:

In a survey the EFF sent me, I suggested they create an account on the fediverse, so they can reach more supporters and support innovative free software that promotes interoperability among platforms, something they've advocated for in the past, too.

If you can boost this post, maybe I'll be able to show them that there are quite a few users who would like them here!

The EFF is the infamous nonprofit organisation that fights for privacy, government transparency, and digital freedom. Their fight is very important, and the EFF is very special to me. https://www.eff.org/about https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation

You can see some of their work here https://www.eff.org/work

In the meantime, you can follow @eff, which is an unofficial mirror of their Twitter.
Show older
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!