Follow

Kommuner, myndigheter och andra stora aktörer borde sluta driva trafik till techjättarna. -alternativen kunde ta deras plats.

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!