Niklas boosted

We don't know where you are. We don't know where you've been. And we don't want to know! That's why Tutanota encrypts all data possible. Check here how this makes Tutanota the most secure email service in the world: tutanota.com/blog/posts/most-s 😀

”Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.”
- Karin Boye

Yes, jag hittade lösningen hur man får wifi att inte koppla ner.

Startade om datorn efter slutförd operation, men internet dog ändå efter ca 60 minuter.

Men efter det har internetuppkopplingen hållits vid liv hela tiden :)

ubuntu-mate.community/t/stop-n

Jag fick liv i en gammal Surface Pro från 2013 genom att installera Ubuntu MATE :)

Fungerar fint, förutom att wifi-kopplingen slutar fungera efter ca 30 minuter....

Niklas boosted

Produktivitet mäts alltså i hur ofta jag sitter i meningslösa möten eller hur många som jag CC:ar när jag skickar e-post?

"Med hjälp av informationen från verktyget kan arbetsgivarna se hur ofta de anställda slår på sina kameror under virtuella möten, hur ofta de skickar e-post, om de bidrar till gemensamma dokument på reguljär basis, om de deltar i gruppkommunikation och hur ofta de använder Word, Excel, Skype, Outlook eller Teams."

omni.se/kritik-mot-produktivit

lövblåsare. vad tillför den yrkesrollen för värde, egentligen?

Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!