Follow

Fick äntligen post. Mycket av det. Fick också någon annans post på köpet.

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!