Follow

"Jag brukade vara obeslutsam, men nu är jag inte längre så säker på det."

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!