Follow

"Därför behöver du inte gå 10 000 steg om dagen: det välkända dagliga stegmålet är i själva verket resultatet av en japansk reklamkampanj på 60-talet."

cafe.se/darfor-behover-du-inte

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!