Follow

En av fördelarna med att jobba hemifrån är att man kan lyssna på en platta direkt efter jobbet. :vinyl_record:

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!