Uschhh jag har kanske lite för många öppna flikar i webbläsaren.

Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!