Lite info om vattennivåökning:
1.3 mm/år 1901-1971
1.9 mm/år 1971-2006
3.7 mm/år 2006-2018

Mellan 1901-2018 (117 år) ökade den globala havsvattennivån med 20 cm.
Ytterligare 20 cm lär vi avverka på mindre än 25 år i den här takten.

"Our ignorance [of an imminent catastrophe], then, is not a question of the accumulation of scientific knowledge; it is consubstantial with the very nature of complex systems. In other words, in a time of uncertainty, it's intuition that counts." Servigne & Stevens (2015) *How everything can collapse*

Om man skulle väga in försäkrandet av människans långsiktiga överlevnad och lägga mindre vikt vid vardaglig bekvämlighet i dagens definition av 'samhällelig nytta' skulle de flestas lön inte vara proportionerlig mot den, utan invers.

Med andra ord, generella system är en lögn. Priset för överdriven generalisering är alltid sämre effektivitet.

Show thread

Abstraktioner definieras av syftet bakom deras uppstånd. Att en abstraktion har ett brett användningsområde tyder helt enkelt på att den som designade abstraktionen hade bred kunskap om potentiella användningsområden. Att en abstrakion har oväntade användningsområden betyder att den ursprungliga abstraktionen bör designas om för att hantera de nya användningsområdena på optimalt sätt, eller baseras på en ny abstraktion med bredare möjligheter.

tomas boosted
tomas boosted
tomas boosted
tomas boosted

Halloj! 🌤 🏖

I sommarens specialavsnitt river vi fasaden och biktar oss. Vi blottar våra mer eller mindre Otrevliga mjukvaror som vi använder oss av i vardagen och ber om förlåtelse, och förståelse, inför varandra och våra Trevliga lyssnare. ❤️

trevligmjukvara.se/sommar2021

theverge.com/2021/6/25/2254972

"Microsoft is also requiring a front-facing camera for all Windows 11 devices except desktop PCs from January 2023 onwards."

Vadå, för att göra inloggning med ansiktsigenkänning obligatoriskt? Hur djupt ner i det Orwelliska ska de gå innan deras ursäkt "för säkerhets skull" inte längre håller..?

Filosoferar om programmering 

Jag tycker att C varianten är enklare. Den förmedlar mera tydlig information snabbare. Allt måste verkligen inte vara objekt...

Show thread

Filosoferar om programmering 

C++: "Stopwatch stopwatch; stopwatch.SetTimeInterval(4.f); stopwatch.Update(delta); if (stopwatch.IsOver()) {stopwatch.Reset(); }"

C: "float duration = 4.f; float timer = 0.f; timer += delta; if (timer >= duration) { timer = 0.f; }"

Vilken är enklare att förstå?

Stänger av JavaScript och Kakor på webbläsaren så att hemsidor inte fungerar förrän jag manuellt lägger till dem i undantagen

Använder mojeek som standardsökmotor så att jag får sämre sökresultat

Blockerar platsdata för mobilen så jag inte kan se vart jag är på google maps

Från en upplaga av Teknikhistoria, där de berättar om 3 killar som utvecklade Stugan, det första äventyrsspelet i Sverige...

tomas boosted

in the last months i recoded the stuff i'm used the most in c.

Writing in c is a bit harder, but when you get it good most of the code is beautiful.

As there are less layer of abstraction the debugging feels a lot easier, and as debugging is what makes your life miserable this is not something to understimate.

Making the easier part of coding harder and the most frustrating easier will totally keep you in the flow, making it an INCREDIBLY NICE experience.

tomas boosted
tomas boosted
Show older
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!