Follow

Blockerar platsdata för mobilen så jag inte kan se vart jag är på google maps

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!