Follow

Stänger av JavaScript och Kakor på webbläsaren så att hemsidor inte fungerar förrän jag manuellt lägger till dem i undantagen

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!