Follow

Filosoferar om programmering 

C++: "Stopwatch stopwatch; stopwatch.SetTimeInterval(4.f); stopwatch.Update(delta); if (stopwatch.IsOver()) {stopwatch.Reset(); }"

C: "float duration = 4.f; float timer = 0.f; timer += delta; if (timer >= duration) { timer = 0.f; }"

Vilken är enklare att förstå?

Filosoferar om programmering 

Jag tycker att C varianten är enklare. Den förmedlar mera tydlig information snabbare. Allt måste verkligen inte vara objekt...

Filosoferar om programmering 

@tomas C enklare att förstå, men tänker också att historien blir en annan med mer komplexa problem. Det är när koncept som ärftlighet och dependency inversion kommer in i bilden som OO briljerar.

Filosoferar om programmering 

@johan jo, jag har personligen svårt att svälja tanken bakom OOP. I min erfarenhet blir det att OOP gömmer vad som faktiskt händer bakom funktionsnamn och gör det svårare snarare än enklare att använda. Polymorfism i all ära, men i många fall duger det faktiskt med vanliga funktionspekare. Men C++ förespråkar en industriell attityd, där problem ska kunna ignoreras och en anställd förväntas ignorera det som faktiskt händer bakom kulisserna, därav hyllningen av OOP ☺

Filosoferar om programmering 

@tomas Men du har en bra poäng i att kod måste gå att förstå. Kod som är svårläst innehåller i min erfarenhet ofta fler buggar. Det blir ibland svårt att se vad som ens körs. Som programmerare är det bra att tänka att målgruppen för koden är andra programmerare, hellre än compilern.

Filosoferar om programmering 

@johan Det leder in i att lösa buggar också - jag har personlig erfarenhet i de ytterst obegripliga sideffekter som OOP kan bära med sig, speciellt när arv används i stor utsträckning. Arv är egentligen bara en datastruktur som osynligt förlängs med en annan datastruktur. Så när det gäller läslig kod föredrar jag definitivt C, som gör sådant synligt snarare än osynligt. Man ifrågasätter ibland om det är värt det att skriva i C - men när man får till det, då är det bra

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!