Filosoferar om programmering 

C++: "Stopwatch stopwatch; stopwatch.SetTimeInterval(4.f); stopwatch.Update(delta); if (stopwatch.IsOver()) {stopwatch.Reset(); }"

C: "float duration = 4.f; float timer = 0.f; timer += delta; if (timer >= duration) { timer = 0.f; }"

Vilken är enklare att förstå?

Follow

Filosoferar om programmering 

Jag tycker att C varianten är enklare. Den förmedlar mera tydlig information snabbare. Allt måste verkligen inte vara objekt...

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!