Follow

theverge.com/2021/6/25/2254972

"Microsoft is also requiring a front-facing camera for all Windows 11 devices except desktop PCs from January 2023 onwards."

Vadå, för att göra inloggning med ansiktsigenkänning obligatoriskt? Hur djupt ner i det Orwelliska ska de gå innan deras ursäkt "för säkerhets skull" inte längre håller..?

@tomas that is literally insane that 80% of all the PCs out there i.e before 2018 or something are not officially supported by WIndows 11... lol

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!