Abstraktioner definieras av syftet bakom deras uppstånd. Att en abstraktion har ett brett användningsområde tyder helt enkelt på att den som designade abstraktionen hade bred kunskap om potentiella användningsområden. Att en abstrakion har oväntade användningsområden betyder att den ursprungliga abstraktionen bör designas om för att hantera de nya användningsområdena på optimalt sätt, eller baseras på en ny abstraktion med bredare möjligheter.

Follow

Med andra ord, generella system är en lögn. Priset för överdriven generalisering är alltid sämre effektivitet.

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!