Follow

Om man skulle väga in försäkrandet av människans långsiktiga överlevnad och lägga mindre vikt vid vardaglig bekvämlighet i dagens definition av 'samhällelig nytta' skulle de flestas lön inte vara proportionerlig mot den, utan invers.

Sign in to participate in the conversation
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!