@arvid Jag har funderat på liknande situationer till och från och cirkelargumentation är ett riktigt bra begrepp tror jag. För tillfället är det som ett paraplybegrepp.

Men det jag funderat på är exempelvis hur man mentalt kan applicera det på sin vardag för att förklara bort hur saker i samhället fungerar som "nyttiga och bra" när de kanske egentligen är onödiga och behövs endast för att det finns ett djupare fel...

@arvid Ja, och olyckligt nog i den påhittade situationen har jag mycket svårare att argumentera för att jag faktiskt hade klarat mig utan en ny mobil, eftersom jag gått miste om den begränsningen som annars hade pressat mig att hitta nya lösningar på mina problem.

Men, det är en hel mun fylld med ord för att förklara det, den dagen jag faktiskt har det argumentet. Så jag försöker hitta ett sätt att beskriva det mera koncist, och ett etablerat ord eller till och med fras vore ju alldeles perfekt

@itmike Ja okej, så säg att min partner hävdar att jag inte klarar mig utan en ny mobil under vårt argument ett år tidigare, men jag hävdar att jag gör det.

Försvaret "men nu har du ju haft användning av den" stärks ju bara av det faktum att jag gav mig i ett år, men inget annat. Så, det är något slags självstöttande argument.

Därav sökte jag mig fram till konfirmationsbias, men jag tycker inte heller att det känns rätt.

Jag behöver hjälp med att sätta ord på en grej.

Påhittat exempel:
Min partner tvingar mig att skaffa en ny mobil. Jag ger till slut upp och börjar använda den nya mobilen. Ett år senare uttrycker jag att jag ångrar att jag skaffat den nya mobilen. Min partner invänder: "Men du har ju ändå haft användning av den".

Men om jag inte använt mobilen så hade jag ju hittat andra lösningar istället.

Kan man kalla det för "konfirmeringsbias" sådär rakt uppochner? Eller finns det kanske ett bättre ord?

@rikard Jag ser väldigt mycket dålig attityd mot Kina, och med tanke på vad vi får höra i vår nyhetsbubbla är det inte så konstigt. Men att hålla oss till varsin bubbla kommer inte att duga om vi vill göra en global klimatomställning...

tomas boosted

"Detta är inte ett försvar för Kinas klimatpolitik, låt mig understryka det. Men att hänvisa till Kina när man inte vill agera på hemmaplan är ett sätt att dölja det faktum att vi i Sverige, trots vår litenhet, tillhör de rikaste i världen. Koppling mellan rikedom och utsläpp är stark och vi kan inte skylla ifrån oss bara för att något annat släpper ut mer. Kina får inte vara en ursäkt för att inte handla." dn.se/kultur/nina-wormbs-sa-an

@rikard Handlingsförlamning är ett problem, men jag tror verkligen att handlingsförlamning är motsatsen till vad de här barnen känner. De förtjänar att tas på allvar, inte framstå som förvillade eller vilsna av tidningen...

tomas boosted

Lite info om vattennivåökning:
1.3 mm/år 1901-1971
1.9 mm/år 1971-2006
3.7 mm/år 2006-2018

Mellan 1901-2018 (117 år) ökade den globala havsvattennivån med 20 cm.
Ytterligare 20 cm lär vi avverka på mindre än 25 år i den här takten.

"Our ignorance [of an imminent catastrophe], then, is not a question of the accumulation of scientific knowledge; it is consubstantial with the very nature of complex systems. In other words, in a time of uncertainty, it's intuition that counts." Servigne & Stevens (2015) *How everything can collapse*

Om man skulle väga in försäkrandet av människans långsiktiga överlevnad och lägga mindre vikt vid vardaglig bekvämlighet i dagens definition av 'samhällelig nytta' skulle de flestas lön inte vara proportionerlig mot den, utan invers.

Med andra ord, generella system är en lögn. Priset för överdriven generalisering är alltid sämre effektivitet.

Show thread

Abstraktioner definieras av syftet bakom deras uppstånd. Att en abstraktion har ett brett användningsområde tyder helt enkelt på att den som designade abstraktionen hade bred kunskap om potentiella användningsområden. Att en abstrakion har oväntade användningsområden betyder att den ursprungliga abstraktionen bör designas om för att hantera de nya användningsområdena på optimalt sätt, eller baseras på en ny abstraktion med bredare möjligheter.

@rikard Man hade mera fri vilja och möjlighet för oberoende diskussion när Facebook, Google och Amazon inte fanns.

@rikard Ja. Hur som helst är det tydligt att alla ståndpunkter som inte innebär att man tillsammans sätter sig och funderar på lösningar är fullkomligt orimliga. Håller utkik på Agenda vem som inte har koll på situationen.

@rikard Det var väldigt trevligt att se lite politiker ge krisen den uppmärksamhet den behöver. Hoppas på en ordentlig debatt här

tomas boosted
tomas boosted
Show older
Fikaverse.club

Det här är en instans för talare av skandinaviska språk. Välkommen!